Grön Salong Omfattande Miljöcertifiering

- Världens enda certifiering baserat på oberoende vetenskap -

Organisationen Grön Salong är ett Samarbete mellan Köpenhamns kommun, Gentofte Hospital, Danmarks Energi- och Klimatdepartment, Frisör & Kosmetikerfagförbundet. Samarbetar med Svenska Frisörfackförbundet. Grön Salong:

- gör uppdateringar av "Positivlistan" över produkter som inte innehåller kända miljöstörande, hormonstörande, cancer- och allergiframkallande ämnen.

- gör uppdateringar av "Forbudslistan" – de mest skadliga och använda ämnen, som är lagliga inom EU. Dessa får inte finnas i en miljöcertifierad Grön Salong.

- grundar sina bedömningar på internationellt oberoende och erkänd forskning.

Problemet är att dessa ämnen är lagliga inom EU, om de inte överskrider gränser eller är i kontakt med slemhinnor. Ett problem är också att de farliga ämnena kan förstärka varandras skadliga effekter och som kan finnas i samma produkt. Ingen vet vad som händer när du kommer i kontakt med flera av dessa produkter varje dag.

Grön Salong - Omfattande Miljöcertifierad är en märkning av salonger som har förbättrat sig inom energi- och miljöfrågor. Det bidrar till att effektivisera salongens drift, skyddar miljön och människan.

En Grön Salong / Grön Frisör har;
-
kontroll av kemin i produkter och behandlingar
-
inga skadliga ämnen i produkter och behandlingar från ”Förbudslistan”
-
utbildning och medvetenhet inom arbetsmiljö, kemin, allergi och hälsa
-
besparingar inom avfall energi, och vatten
-
regelbundna kontroller av Grön Salongs konsulenter

Detta ger: 
kunden en garanti att de värsta kända skadligaste ämnena inte finns i produkterna eller i behandlingar i salongen
.

Läs gärna mer på:
  Nyheter / www.gronfrisor.se / www.groensalon.dk